Przeniesiona preclowastrona.org czyli zbiór wiedzy o SMA
czwartek, 04 września 2008
Pomóż Szymkowi

Dzięki uprzejmości Fundacji Przyjaciele Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej przez cały rok możemy zbierać fundusze niezbędne na rehabilitację oraz zakup sprzętu utrzymującego system oddechowy Szymka w dobrej formie:

  Fundacja "Przyjaciele Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej"

  00-576 Warszawa

  ul Marszałkowska 24

  Bank Handlowy w Warszawie S.A.

  66 1030 1508 0000 0005 0039 8019

  z dopiskiem "Dla Szymona Bończaka"

Do tej samej Fundacji można przekazywać 1% podatku dochodowego zgodnie z obowiązującymi zasadami (oczywiście z dopiskiem: "Dla Szymona Bończaka" - tylko wtedy pieniążki trafią na subkonto Precla):

W zeznaniu podatkowym (PIT) prosimy wpisać:

 

 1. Numer KRS organizacji
  Nasz numer KRS: 0000093204
 2. kwotę wynikającą z wyliczenia 1% (może być mniejsza)

W rubryce PIT "Cel szczegółowy 1%" znajdującej się bezpośrednio pod wnioskiem o przekazanie 1% podatku n a l e ż n e g o, należy wpisać "1% podatku dla Szymona Bończaka" oraz zaznaczyć kwadrat w pozycji "Wyrażam zgodę"